Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Hatályos: 2018.03.15–től

 

 1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya

 

 • A jelen adatvédelmi nyilatkozat a macximum.hu domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: honlapon) illetve a MacXimum.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. Westend City Center Kosztolányi nagykörút 36. cg.: 01-09-196864) adatkezelő, (a továbbiakban: Üzemeltető) által székhelyén és telephelyein nyújtott szolgáltatások – így különösen az új és használt termékek értékesítése, hardver szerviz szolgáltatás nyújtása, webáruházban történő vásárlás és illetve egyéb interaktív szolgáltatások,– ügyfelek egyben mint a Felhasználók általi igénybe vétele során történő személyes adatkezelés (természetes személyekre vonatkozó) szabályait tartalmazza. A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a Felhasználó a honlapon nyújtott szolgáltatásokat az egyedi szerződésben meghatározott szerződési feltételben foglaltaknak megfelelően elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi nyilatkozatot.

A Felhasználónak a honlapon történt elfogadásával mindenben egyenértékű a Társaság üzleteiben történő szolgáltatások nyújtásához szükséges személyes adatok felvételéhez történő hozzájárulás, melynek formája írásos, a Társaság által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványok (szerviz lap, garancia kártya, adásvételi szerződés stb.) kitöltése, valamint aláírása, amely aktusokkal a Felhasználó egyben jelen adatvédelmi nyilatkozatot is elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 • Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot módosítsa. Az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag az adatvédelmi jogszabályi rendelkezések keretein belül, azoknak megfelelő tartalommal módosítható. A módosított adatvédelmi nyilatkozatot az Üzemeltető köteles a honlapján az előzővel azonos módon közzétenni. A módosítás a közzétételt követő 10. napon lép hatályba. Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított adatvédelmi nyilatkozat elfogadását jelenti.

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja és terjedelme

 

 • Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások során a Felhasználó személyes adatit érintő adatkezelés tekintetében adatkezelőnek az Üzemeltető minősül, aki az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatkezelő az adatkezelést saját technikai eszközeivel végzi.

 • A Felhasználó személyes adatait kizárólag az Üzemeltető adatkezelő képviselői, illetve a munkakörük alapján erre felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg, továbbá azok a személyek, akiknek a személyes adat a 3.1. – 3.3. pontok alapján továbbításra került.

 • Az adatkezelés minden esetben a Felhasználó önkéntes, tudatos és tájékozott, befolyástól mentes hozzájárulása alapján történik, kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig, a cél elérésére alkalmas módon, az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 • Amennyiben az Üzemeltető egyes szolgáltatások igénybe vételét a honlapon történő regisztrációhoz köti, a regisztráció feltételeként kizárólag olyan személyes adatokat kérhet a Felhasználótól, amelyek a Felhasználó azonosításához, a szolgáltatás jogszerű és biztonságos igénybe vételének biztosításához, a visszaélések megakadályozásához, a Felhasználóval való kapcsolattartáshoz és kommunikációhoz elengedhetetlenül szükségesek. Az Üzemeltető a regisztrált Felhasználó adatait addig kezelheti, ameddig a Felhasználóval a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony fennáll. A jogviszony megszűnését követően az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait haladéktalanul köteles törölni.

 • Az adatkezelési cél:

Adatkezelő az üzleteiben személyesen eljáró Felhasználók részére és a weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • Ügyfél beazonosítás, Felhasználó tulajdonában álló eszköz azonosítása
 • a Weboldalról elérhető termékek illetve szolgáltatások hatékony nyújtása;
 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, a Felhasználó által elküldött megrendelésre, üzenetre történő válaszadás.
 • a Weboldalon keresztül leadott megrendelések, szolgáltatások nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére történő kézbesítése, a megrendelésekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
 • a Weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;
 • az Társaság termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések (a továbbiakban együtt: „Tájékoztatás”) küldése, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

A célokkal kapcsolatban az elektronikus úton történő szolgáltatása igénybevételével és vásárlással összefüggésben az Üzemeltető kizárólag a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, a termékek szállításához, a számla kiállításához és a szolgáltatás ellenértéke iránti követelések érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezelheti, (név, cím, székhely, lakcím, szállítási hely, esetleg bankszámlaszám,) kizárólag a cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig. Az adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését és teljesítését követően, ha a szerződésből eredő követelés érvényesítése érdekében az adatok kezelése már nem szükséges, vagy az adatkezelő az adatkezelés céljáról önként lemondott.

 • Az Üzemeltető a 2.4. pontban említett, regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatokon és az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokon túlmenően egyéb adatot az Üzemeltető nem kezel. Amennyiben szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás és statisztika céljából kezelne egyéb adatokat, úgy azokat – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett – a Felhasználó ezirányú informálását követően és kifejezett hozzájárulása alapján kezel.

 • Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételekor egyes felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető birtokába kerülnek. A szolgáltatások Felhasználói számítógépeinek egyes technikai adatai és IP címei a honlap látogatottságának mérése, továbbá az esetleges hibák és internetes támadási kísérletek megakadályozása és elhárítása érdekében naplózásra kerülnek. Ezen adatok bizonyos esetekben, amennyiben azok kapcsolata az érintettel helyreállítható, személyes adatnak minősülnek. A naplózást rögzítő fájlokat az Üzemeltető statisztikai célra felhasználja, a naplózás során kezelt adatokat az Üzemeltető egy évig tárolja. A honlapon nyújtott szolgáltatások egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a Felhasználó személyével közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat („cookie”) telepít a Felhasználó számítógépére a honlapon nyújtott szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, a szolgáltatások hatékonyságának növelése, az adott Felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. A Felhasználó a böngészőszoftverében beállíthatja ezen fájlok telepítésének megakadályozását, továbbá a telepített adatfájlok bármikor törölhetők. Ezen adatfájlok el nem fogadása, illetve telepítésük megakadályozása esetén bizonyos szolgáltatások nem vehetők igénybe, illetve a szolgáltatások egyes részei nem megfelelően működhetnek, valamint lehetséges, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot egyes adatokhoz való hozzáféréshez. A telepített adatfájlok használatából eredően az Üzemeltető birtokába került adatokat az Üzemeltető csak az érintett hozzájárulásával továbbíthatja harmadik személyek számára.

 • A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybe vétele során a Felhasználók közlései tartalmazhatnak a Felhasználóra, más Felhasználóra vagy más harmadik személyre vonatkozó személyes adatot, amelyek ily módon az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. Az ily módon az Üzemeltető kezelésébe került személyes adatot az Üzemeltető az adott szolgáltatás funkciójából eredő célból a szolgáltatás nyújtásának időtartamáig kezeli. Ehhez hasonlóan jogosult az Üzemeltető kezelni azokat a személyes adatokat is, amelyeket a Felhasználó által az Üzemeltető részére, illetve a honlapon nyújtott szolgáltatás igénybe vételével más Felhasználó részére küldött elektronikus levelek, üzenetek tartalmaznak.

 

 1. Adattovábbítás

 

 • Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat az Üzemeltető kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával továbbíthatja harmadik személyeknek az adattovábbítás céljáról történő előzetes tájékoztatás mellett.

 

 • A Felhasználók a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások használata során nyilvánosságra hozhatnak és bárki számára hozzáférhetővé tehetnek egyes személyes adatokat, amelyek kezelését így harmadik személyek számára is lehetővé teszik. A személyes adatok ilyen módon történő nyilvánosságra hozatala és hozzáférhetővé tétele a Felhasználó döntésén alapul, ezért annak következményeiért, a személyes adatokkal való visszaélésekért az Üzemeltető Felelősséget nem vállal.

 

 • A honlapon történő megrendelés esetén, amennyiben a Felhasználó a megrendelt termékek szállítását választotta, a szállításhoz és a szállítással kapcsolatban a fuvarozó és a Felhasználó közötti kapcsolattartáshoz és együttműködéshez elengedhetetlenül szükséges adatokat (szállítási cím és név, illetve elérhetőség) a szállítást végző fuvarozó vállalkozó részére továbbítja. Az így továbbított adatokat kizárólag a szállítást végző fuvarozó cég vezető tisztségviselői és munkavállalói ismerhetik meg. A szállítást végző fuvarozónak továbbított személyes adatokat a fuvarozó a szállítás meghiúsulását vagy teljesítését követően haladéktalanul köteles törölni.

 • Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a www.macximum.hu webáruház elektronikus fizetési platformját működtető Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), valamint az adott bankkártyát kibocsátó bank kezeli. A bankkártyával, vagy az e-pénztárcával történő fizetésre vonatkozó tájékoztató itt érhető el: http://www.barion.com/hu

 

 1. Adatbiztonság

 

 • Az adatkezelő Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok illetéktelen személy általi megismerését vagy hozzáférését megakadályozza és elhárítsa. Ennek biztosítására az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő műszaki és informatikai eszközöket, illetve megoldásokat alkalmazza, továbbá a megfelelő intézkedéseket foganatosítja. Ennek során az Üzemeltető különös tekintettel van arra, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatások nyílt hozzáférésű internetes hálózaton keresztül vehetők igénybe, amely fokozott biztonsági intézkedéseket igényel.

 

 • Bár az Üzemeltető minden elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, az infokommunikációs technológia gyors fejlődésére és változására, továbbá arra tekintettel, hogy az informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy harmadik személy jogellenes tevékenységgel, az Üzemeltető által nem ismert módon az Üzemeltető által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér az Üzemeltető által kezelt személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal egyébként visszaél. Az ezen jogellenes tevékenységből eredő károkért és az ilyen módon harmadik személy birtokába jutott személyes adatokkal való visszaélésekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 • A Felhasználó bármikor jogosult megismerni, hogy az Üzemeltető mely személyes adatait milyen célból kezeli, továbbá hogy mely személyes adatait milyen célból mely harmadik személynek továbbította az Üzemeltető. A Felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban törlését. A Felhasználó a tájékoztatást iránti kérelmet az info@macximum.hu elektronikus postafiókra küldött e-mail útján teheti meg.

 • Az adatkezelő köteles a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelme benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

 • Az 5.2. pontban foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 • A fenti tájékoztatáson kívül az Üzemeltető biztosítja, hogy a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vétele előtt és az igénybe vétel során bármikor megismerhesse, hogy az Üzemeltető mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 • A Felhasználó, a személyes adatok védelméhez való joga megsértése esetén az nemzeti Adatvédelmi és Infomációszabadság Hatósághoz vagy Bírósághoz fordulhat.

 • A jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem említett kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.

 • Jelen adatvédelmi nyilatkozta összhangban áll Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) GDPR

Budapest, 2018. március 15.